भुमाफियाहरुका कारण गोपाल धर्मशालाको अस्तित्व संकटमा