विद्युत चुहावट नियन्त्रण अभियान, चुहावट नियन्त्रणमा नयाँ रेकर्ड :५ सय ८० ग्राहकको लाईन काटियो
Related