स्वतन्त्र भन्ने मान्यताको हैसियत दुरूपयोग भएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ
Related