नेपाललाई विश्व बैँकले ४२ अर्ब रूपैयाँ आर्थिक सहयोग गर्ने गरी सम्झौतामा भयो हस्ताक्षर
Related