प्रदेश २ का उखु गुलियो किसानलाई सँधै तितो पीडा,ऋणमा डुब्दै उखु किसान