“सवको हाथ सवको साथ” जनकपुरधाम उप–महानगरपालिकाको सरसफाई अभियान,सोचमा परिवर्तन ल्याउनु पर्छ मेयर साह