उच्च अदालतका ८० न्यायाधीशको सरुवा, उच्च अदालत जनकपुरमा कृष्ण गिरी