नवनियुक्त तीन मन्त्रीले लिए पद तथा गोप्यनियताको शपथ