क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिका धनुषा द्धरा सञ्चालित अनलाईन कक्षा -१० नेपाली मिति २०७८ -०४ -१० गते रेडियो जनकपुर ९७ मेगाहर्ज फोन न. 041 - 590097 / ९८०७८१५११२
6 घन्टा पहिले
हंसपुर नगरपालिका द्धरा सञ्चालित अनलाईन कक्षा - १० अनिवार्य गणित मिति २०७८/०४ /०९ गते
22 घन्टा पहिले
हंसपुर नगरपालिका द्धरा सञ्चालित अनलाईन कक्षा - ८,९ ,१०( English Grammar) मिति २०७८ -०४ -९ गते
23 घन्टा पहिले
हंसपुर नगरपालिका द्धरा सञ्चालित अनलाईन कक्षा - १० विज्ञान (Science ) मिति २०७८ -०४ -०९ गते
23 घन्टा पहिले
क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिका द्धरा सञ्चालित अनलाईन कक्षा -९ ,१० Math मिति २०७८ -०४ -०९ गते
1 दिन पहिले
क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिका द्धरा सञ्चालित अनलाईन कक्षा -९ ,१० Math मिति २०७८ -०४ -०९ गते
1 दिन पहिले
कार्यक्रम अखाडा सितल साहको साथमा,मधेशको पहिलो सामुदायिक रेडियो,रेडियो जनकपुर ९७ मेगाहर्ज २०७८/०४ /१० गते फोन न.०४१-५९००९७/९८०७८१५११२ /९८०११३०२९७
6 घन्टा पहिले
कार्यक्रम अखाडा सितल साहको साथमा,मधेशको पहिलो सामुदायिक रेडियो,रेडियो जनकपुर ९७ मेगाहर्ज २०७८/०४ /०९ गते फोन न.०४१-५९००९७/९८०७८१५११२ /९८०११३०२९७
1 दिन पहिले
कार्यक्रम अखाडा सितल साहको साथमा,मधेशको पहिलो सामुदायिक रेडियो,रेडियो जनकपुर ९७ मेगाहर्ज २०७८/०४ /०८ गते फोन न.०४१-५९००९७/९८०७८१५११२ /९८०११३०२९७
2 दिन पहिले
कार्यक्रम अखाडा सितल साहको साथमा,मधेशको पहिलो सामुदायिक रेडियो,रेडियो जनकपुर ९७ मेगाहर्ज २०७८/०४ /०७ गते फोन न.०४१-५९००९७/९८०७८१५११२ /९८०११३०२९७
3 दिन पहिले
कार्यक्रम अखाडा सितल साहको साथमा,मधेशको पहिलो सामुदायिक रेडियो,रेडियो जनकपुर ९७ मेगाहर्ज २०७८/०४ /०६ गते फोन न.०४१-५९००९७/९८०७८१५११२ /९८०११३०२९७
4 दिन पहिले
कार्यक्रम अखाडा सितल साहको साथमा,मधेशको पहिलो सामुदायिक रेडियो,रेडियो जनकपुर ९७ मेगाहर्ज २०७८/०४ /०६ गते फोन न.०४१-५९००९७/९८०७८१५११२ /९८०११३०२९७
4 दिन पहिले
मिथिला हालचाल माला रायको साथमा,रेडियो जनकपुर ९७ मेगाहर्ज मिति२०७८/०४ /०९ गते
23 घन्टा पहिले
मिथिला हालचाल आशा अधिकारीको साथमा,मधेशको पहिलो सामुदायिक रेडियो,रेडियो जनकपुर ९७ मेगाहर्ज २०७८/०४ /०८ गते फोन न.०४१-५९००९७/९८०७८१५११२
2 दिन पहिले
मिथिला हालचाल माला रायको साथमा,मधेशको पहिलो सामुदायिक रेडियो,रेडियो जनकपुर ९७ मेगाहर्ज २०७८/०४ /०८ गते फोन न.०४१-५९००९७/९८०७८१५११२
2 दिन पहिले
मिथिला हालचाल माला रायको साथमा,मधेशको पहिलो सामुदायिक रेडियो,रेडियो जनकपुर ९७ मेगाहर्ज २०७८/०४ /०७ गते फोन न.०४१-५९००९७/९८०७८१५११२
3 दिन पहिले
मिथिला हालचाल आशा अधिकारीको साथमा,मधेशको पहिलो सामुदायिक रेडियो,रेडियो जनकपुर ९७ मेगाहर्ज २०७८/०४ /०६ गते फोन न.०४१-५९००९७/९८०७८१५११२
4 दिन पहिले
मिथिला हालचाल आशा अधिकारीको साथमा,मधेशको पहिलो सामुदायिक रेडियो,रेडियो जनकपुर ९७ मेगाहर्ज २०७८/०४ /०५ गते फोन न.०४१-५९००९७/९८०७८१५११२
5 दिन पहिले
क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिका धनुषा द्धरा सञ्चालित अनलाईन कक्षा - ८ ,९ विज्ञान (Science ) मिति २०७८ -०३ -३१ गते रेडियो जनकपुर ९७ मेगाहर्ज फोन न. 041 - 590097 / ९८०७८१५११२
10 दिन पहिले
Interview with DR Radhika Thapaliya 2078-03-04
1 महीना पहिले
लक्ष्मीनिया गाउँ पालिका धनुषा द्धरा सञ्चालित अनलाईन कक्षा -९ नेपाली मिति २०७८ -०२-३१ गते रेडियो जनकपुर ९७ मेगाहर्ज फोन न. 041 - 590097 / ९८०७८१५११२
1 महीना पहिले
कार्यक्रम अखाडा कोरोना बिशेष शितल साहको साथमा ,मधेशको पहिलो सामुदायिक रेडियो ,रेडियो जनकपुर ९७ मेगा
10 महीना पहिले
जनताले तह लगाए हाकीमलाई हेर्नुस् - Radio Janakpur 97Mhz.
10 महीना पहिले
कार्यक्रम बाबा फटफटिया के साथ संजय यादब साथ मात्र मधेशको पहिलो सामुदायिक रेडियो ,रेडियो जनकपुर ९७
10 महीना पहिले