program details


   

Kabir Amrit Bani

कार्यक्रम कबिर अमृत बानि धार्मिक कार्यक्रम हो धार्मिक गीत संगीत बजाउनुको साथै स्थानीय भाषा संस्कृति लाइ जोगाउन र प्रबर्धन को निम्ति रेडियो पहल हो ।

Schedule

Days Time
Everyday 05:00 - 06:00

Previous Episodes