program details


Su Prabhat Mithila

समसामयिक घटनाक्रम कार्यक्रम सु प्रभात मिथिला मा स्थानीय लोक संस्कृति, प्रयटन प्रबर्धन लगायत का विषयलाइ प्राथमिकता मा राखी कार्यक्रम प्रसारण गरिन्छ ।

Schedule

Days Time
Everyday 7:30 - 8:30