program details


Maithali Sogs

मैथली फुहार कार्यक्रममा मैथली गीत संगीत प्रसारण गर्नुका साथै स्थानीय लोक भाषा , संस्कृति लाइ जोगाउने प्रयास गरिन्छ।

Schedule

Days Time
Everyday 11:00 - 12:00