program details


   

Quiz of the week

यस कार्यक्रम मा लोकसेवा मा सोधिन सक्ने प्रश्न हरु बैकल्पिक उतर सहित श्रोता माँझ राखिन्छ र स्रोत ले सहि उतर पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ।

Schedule

Days Time
Everyday 16:00 - 17:00