सर्लाहीमे मायटके ढिस्कोसँ पिचाक चारिगोटेके मृत्यु

0

 

 

बैशाख १८गते,सर्लाहीमे मायटक ढिस्कोसँ पिचाक चारिगोटेके जान गेलअछि तँ एकगोटे घाहिल भेलअछि । घर पोत्वाकलेल मायट लेब गेल इश्वरपुर नगरपालिका–१४ के सागरनाथ जंगलमे गेल रामवती देवी, अभिषे कुमार महतो, अंशु कुमारी महतो आ बविता देवीके जान गेल जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाही जनौलकअछि ।जान जायबला चारुगोटे इश्वरपुर नगरपालिकाके रहलअछि । मायटक ढिस्कोसँ पिचाक घाहिल भेल रामरतीके जनकपुरमे उपचार भऽरहलअछि ।

Share.

Leave A Reply