विद्यालयमे नर्स आब अनिवार्य, जंक फुड पूर्णरुपमे निषेध

0

जेठ ७ गते,स्वास्थ्य मन्त्रालय सब सामुदायिक आ निजी विद्यालयसभमे आबसँ अनिवार्य रुपमे नर्स राखपर्वाक नीति लागू करऽ लागलअछि ।
घरबाहेक बालबच्चासभ बेसी समय विद्यालयमे रहैतआएल आ ओय क्रममे ओकरासभके स्वास्थ्यमे समस्या अएलाकबाद उपचारक लेल हरेक विद्यालयमे नर्स राखके नीति लाबऽ लागलअछि ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय एक विद्यालयमे एक नर्सके अवधारणा लागू कऽर शिक्षा मन्त्रालय, प्याब्सन, एन प्याब्सन लगायत सरोकारवाला निकायसाथे छलफल कएनेअछि ।
मन्त्रालय प्याब्सन तथा एन प्याब्सनसाथे सम्झौता कएने जनौलकअछि । सम्झौतामे विद्यार्थीके उपचारक लेल नर्स रख्वाक व्यवस्था मात्रै नै अछि, विद्यार्थीके समग्र स्वास्थ्यके प्राथमिकतामे राखलगेलअछि ।
ओय अनुसार, निजी विद्यालयके क्षेत्रभितर आबसँ जंक फुड, पेयपदार्थ पूर्णरुपमे निषेध कएलजायत ।
विद्यालयमे नर्स रख्वाक अवधारणा सम्बन्धी शिक्षा मन्त्रालयके पत्राचार कएने आ ओतसँ प्रक्रिया अगाडि बढऽलगते कार्यान्वयनमे जएवाक स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापा जानकारी देलनिअछि ।
शिक्षा मन्त्रालयके नीतिमे सेहो विद्यालयमे नर्स रखपर्वाक व्यवस्था अछि । यी नीति लागू होब लगते सब तहके विद्यालयसभ एक गोटे नर्स अनिवार्य राखहीपरत ।

Share.

Leave A Reply